Tura Andaluzija i Maroko - Sara Travel

Tura Andaluzija i Maroko

0
Price
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

71

Zašto putovati sa nama?

 • Najbolja cena
 • Kvalitetna briga o klijentu
 • Pažljivo izabrane ture i aktivnosti

Imate pitanja?

Nemojte oklevati – pozovite nas odmah.

011 4390 195

069 1060 733

tours@saratravel.rs

Uskoro detalji ture Andaluzija i Maroko, Polazak 05.10 povratak 15.10.2023. Iskoristite jedinstvenu priliku da uživate u čarima orijenta i evropskog Španskog nasleđa.

Detalji ture

Tura Andaluzije i Maroko. Iskoristite jedinstvenu priliku da uživate u čarima orijenta i evropskog Španskog nasleđa.

Andaluzija je druga po veličini španska pokrajina koja se nalazi na jugu zemlje. Vladavina Mavara od 8. do 15. veka je ostavila pečat na kulturu i arhitekturu ove regije, upijačete svakim korakom kroz šetnju gradovima Andaluzije i gledanjem njene arhitekturne građevina poput tvrđave Alkazar u Sevilji, palate Alhambra u Granadi ili šetajuči Albajazin arapskim kvartom osetičete duh orijenta. Uživajte u flamengu u sijesti u fjestama to jest preukusnom hranom dve države poznate po gurmanskim specijaliteetima.

Nastavite uzbudljivo putovanje u Maroko.

Mesto polazka

Aerodrom Nikola Tesal, Beograd

Vreme polazka

Tri sata pre vreme poletanja, bičete obavešteni 

Aranžman obuhvata:

 • Avio karte sa čekiranim prtljagom
 • Transferi u Španiji i Maroku prema programu, kao avio karta Španije i Maroka
 • Nočenje sa doručkom
 • Usluge vodiča i predstavnika agencije na putovanju
 • Svi izleti po programu Malaga, Granada sa obilazkom El Hambra, Sivilja, Maroko

aranžman ne obuhvata:

 • Troškovi vize za Maroko
 • Privatni troškovi putnika
 • Obavezno putno zdravstveno osiguranje, možete nabaviti u agenciji
Cena i način plačanaj

Organizator putovanja je Saratravel doo Beograd

OTP  92023 Kategorije A

Program Putovanja

Prvi dan

Drugi dan

Treći dan

Četvrti dan

Peti dan

Šesti dan

Sedmi dan

Osmi dan

Deveti dan

Deseti dan

Map
Photos

Organizator putovanja je Saratravel doo Beograd

OTP  92023 Kategorije A

Гаранција путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете
Полиса осигурања:
      Врста полисе осигурања: За случај инсолвентности и ради накнаде штете
      Осигуравач: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
      Матични број: 07082428
      Број полисе: 470000055095
      Укупна максимална сума осигурања: 30.000,00 EUR 
      Скаденца: 30.12.2022 – 02.10.2023

Opšte napomene:

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni.

– Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.

– U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.

– Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).

– Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.

– U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.

– Saratravel doo ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.

-Uplatom paket aranžmana, prevoza ili ponudjene turističke usluge smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da prihvata sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

– Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.

– Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.

-Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.

– U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domičoj zemlje gde se putuje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.

-Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.

-Putnik je dužan da se raspita o tačnom vremenu i mestu polaska najranije 2 dana pre puta.

– Kod avio aranžmana moguće je blago pomeranje datuma putovanja u zavisnosti od trenutka formiranja grupe kao i od raspoloživosti mesta na letovima.

-U slučaju promene cene avio prevoza od strane avio kompanije, agencija zadržava pravo da promeni cenu aranžmana. Cena je garantovana samo kada se uplati celokupan iznos cene avio karte. U bilo kom slučaju odustanka putnika od putovanja, a nakon kupovine avionskih karata, novčani iznos uplaćen za aviokartu/e se ne vraća (avio karte su nerefundabilne).

-Putna dokumenta: Sva dokumenta aerodromski predstavnik agencije predaje putnicima 2h pre zakazanog vremena poletanja. Po preuzimanju dokumenata potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Planirajte vreme za put do aerodroma, zbog mogućih zakašnjenja (saobraćajne gužve, radova na putu i sl.). Agencija neće snositi odgovornost ukoliko putnik nije stigao zbog zakašnjenja u dolasku na aerodrom da se prijavi za let. Za te putnike primenjivaće se otkazne uzanse iz OPŠTIH -USLOVA PUTOVANJA kao da su odustali na dan polaska.

– Predstavnik agencije – je obavezan da dočeka i isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima po dolasku radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo).

-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa. U slučaju da putnik uplati early check in organizator ne snosi odgovornost ako putnik ne iskoristi ovu uslugu usled kašnjenja prouzrokovanog pograničnim i carinskim procedurama, promenom vremena leta, lošim stanjem na putevima ili višom silom.

-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

-U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.

– Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama agencije Saratravelmoguće je obezbediti polisu TRIGLAV OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Proceed Booking